TRADO - STK

Naše společnost disponuje provozem v Třebíči. V oblasti provozování STK má naše společnost dlouhodobé praktické i teoretické zkušenosti, neboť vznikla jako jedna z prvních STK pro užitková vozidla již v roce 1990.

Na našem provoze zajistíme:

 • technické prohlídky silničních motorových vozidel kategorie M2, M3, N2, N3
 • technické prohlídky silničních přípojných vozidel kategorie O1, O2, O3, O4
 • technické prohlídky zvláštních motorových vozidel kategorie T
 • technické prohlídky zvláštních přípojných vozidel kategorie OT1, OT2, OT3, OT4
 • technické kontroly vozidel před jejich schválením k provozu v ČR
 • technické kontroly vozidel, určených k přepravě nebezpečných věcí podle ADR
                                               
 • technické prohlídky vysokozdvižných vozíků
 • technické prohlídky T100
 • evidenční kontroly vozidel
 • ověření původu vozidel
 • prodej ekologických plaket do nízkoemisních zón v Německu

TRADO-STK, s.r.o.
Průmyslová 154

674 01 Třebíč 


Pracovní doba v pracovní dny:
5:45 hod. – 14:00 hod.

Telefon: 568 833 378-9

Mobil: 777 720 573
Fax. 568 833 377
Web: www.trado-stk.cz
E-mail: stk@trado.cz

                                                

Staturární orgán:

Ing. Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
Mgr. Markéta Šafránková Křivanová, jednatel společnosti

IČ: 645 07 467
DIČ: CZ64507467

Bankovní spojení:
č.ú. : 261931567/0300 ( ČSOB, a.s. )