Historie

Počátky Československé státní automobilové dopravy se datují od roku 1949. Společnost TRADO Holding, a.s. byla nástupnická organizace ČSAD, s.p. Třebíč.

Privatizace s.p. ČSAD Třebíč byla uskutečněna formou přímého prodeje přes FNM v roce 1995, a tím od 1.4.1995 zahájila svoji činnost firma TRADO, s.r.o. Třebíč.

Postupně došlo k dalšímu rozvoji a rozšíření činnosti, což vedlo k vytvoření nových firem. Generálním ředitelem byl mezi roky 1991 až 2012 Ing. Jiří Křivan.